Wandering Kidney teriminin tıbbi anlamı; Böbreğin yerinden oynaması hastalığı, mobil böbrek.