Wandering Pain teriminin tıbbi anlamı; Vücudun çeşitli kısımlarına atlayan ağrı, gezici ağrı.