Wanscher's Mask teriminin tıbbi anlamı; See: Julliard's mask.