Wassermann Reaction teriminin tıbbi anlamı; Kompleman bağlanmasına dayanan ve frengi teşhisinde kullanılan reaksiyon;