Wassermann Test teriminin tıbbi anlamı; Bir kimsede frengi hastalığı bulunup bulunmadığını anlamak için Wassermann adındaki Alman doktorun icat ettiği usule göre yapılan test;