Waster teriminin tıbbi anlamı; n. Veremli öküz veya inek.