Water Glasses teriminin tıbbi anlamı; Yoğun sodyum silikat eriyiği.