Waterhouse-Friderichsen Syndrome teriminin tıbbi anlamı; n. Menenjitte, özellikle meningokoklara bağlı olarak gelişen menenjitte, yaygın cilt kanamaları ile birlikte ortaya çıkan şok tablosu.