Watery Eye teriminin tıbbi anlamı; Epifor, sulu göz.