Wattage teriminin tıbbi anlamı; n. Vat ölçüsü ile ifade edilen elektrik kuvveti mkitarı, vat sarfiyatı, vataj.