Wright's Method teriminin tıbbi anlamı; yaraların önce hipertonik sonra hipotonik sodyum klorür eriyiği ile yıkanması;