Wry Neck teriminin tıbbi anlamı; Boyun kaslarındaik spazm nedeniyle boyunun sertleşmesi ve başın yana doğru eğilmesiyle belrgin durum, boyun tutulması, torticollis.