Wryneck teriminin tıbbi anlamı; n. Boyun tutukluğu, torticollis.