Wuartian teriminin tıbbi anlamı; Seyrek sıtma nöbeti;