Xanthaline teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Afyondan çıkarılan bir alkaloid (C37H26N2O9), Ksantalin.