Xanthelasmoidea teriminin tıbbi anlamı; n. Urticaria pigmentosa, pigmentli kurdeşen.