Xanthocyanopsia teriminin tıbbi anlamı; n. Sarı ve maviyi görememezlik, ksantosiyanopsi.