Xanthodontous teriminin tıbbi anlamı; a. Sarı dişli, dişleri sarı olan.