Xenology teriminin tıbbi anlamı; n. Parazitlerle konakların münasebetelrini inceleyen bilim dalı, ksenoloji.