Xenomenia teriminin tıbbi anlamı; n. Zamansız adet görme, ksenomeni.