Xenoparasite teriminin tıbbi anlamı; n. Üzerinde bulunduğu konak hayvan zayıfladığı zaman parazit vasfını alan canlı.