X-Ray Photography teriminin tıbbi anlamı; X ışınları aracılığıyla film alma.