Xylene teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Dimetilbenzen, ksilen (C8H10).