Xylose teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Akgürgen ağacından ve Hint kenevirinden çıkarılan bir şeker, ksiloz (C5H10O5).