Xylosuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda ksiloz bulunması, ksilosüri.