Xysma teriminin tıbbi anlamı; n. İshalde görülen zara benzer madde.