Yard teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Metrelik İngiliz ölçüsü, üç feet, yarda; 2. Penis.