Yato-Bigo teriminin tıbbi anlamı; n. Japonyaya mahsus bir çeşit tularemi.