Yawn(Ing) teriminin tıbbi anlamı; n. Esneme, esneyiş.