Yellow Arsenic teriminin tıbbi anlamı; biochem. Sarı zırnık.