Yogourt, Yoghurt teriminin tıbbi anlamı; n. Yoğurt.