Young's Rule teriminin tıbbi anlamı; Çocukta bir ilacın dozunu hesaplamak için yetişkin dozunu sene cinsinden çocuğun yaşı ile çarpmalı ve bulunan rakamı çocuğun yaşına 12 ekleyerek bulunan rakam bölmelidir.