Ytterbium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Yb sembolü ile bilinen, atom on: 10 ve atom ağırlığı: 173.04 olan kimyasal element, iterbiyum.