Yttrium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Y sembolü ile bilinen, atom no: 39 ve atom ağırlığı: 88.92 olan kimyasal element, itriyum.