Zein teriminin tıbbi anlamı; n. Mısırdan çıkan bir çeşit prolamin.