Zeismus teriminin tıbbi anlamı; n. Çok fazla mısır yiyenlerde görülen deri hasatlığı.