Zenke's Solution teriminin tıbbi anlamı; Histolojide tesbit edici olarak kullanılan bir eriyik.