Zeoscope teriminin tıbbi anlamı; n. Bir sıvının alkol derecesini ölçen alet.