Zinc teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Çinko, tutya, Zn sembolü ile bilinen, atom no: 30 ve atom ağırlığı: 65.38 olan kimyasal element.