Zincous teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Çinkoya ait, çinkoya benzer, içinde çinko bulunan.