Zirconium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Zr işaretiyle bilinen, atom no: 40 ve atom ağırlığı 91.22 olan kimyasal element, zirkonyum.