Zoetic teriminin tıbbi anlamı; a. Hayata ait, hayati.