Zollinger-Ellison Syndrome teriminin tıbbi anlamı; n. Pank reasta, Langerhan adacıklarının ülser meydana getiren tümörü.