Zona Cartilaginea teriminin tıbbi anlamı; Kıkırdaksı kısısm.