Zona Ophthalmica teriminin tıbbi anlamı; Göz zonası.