Zona Orbicularis teriminin tıbbi anlamı; Büzen kısım.