Zonal teriminin tıbbi anlamı; a. Mıntakaya ait, bölgesel,mıntakavi,zonalis.