Zone teriminin tıbbi anlamı; n. Bölge, kısım, kuşak, zona.