Zonesthesia teriminin tıbbi anlamı; n. Sıkışma hissi.