Zoning teriminin tıbbi anlamı; n. Küçük bir miktar serumda kuvvetli derecede kompleman bağlanması husulü.